TEAMS & ORGANISATIES

VOLUIT VOOR DE TOEKOMST

In een voortdurend veranderende wereld worden mensen en organisaties uitgedaagd ook zelf te veranderen. Een uitgeklaard toekomstperspectief –  in de vorm van een visie op de gewenste toekomst – laat toe om overtuigde keuzes te maken en in actie te komen.

Tapio biedt teamcoaching met een focus op:

+ het creëren van een draagvlak voor verandering
+ het ombuigen van ‘ja maar …’-bezwaren‘ naar ‘wat hebben we nodig om te slagen’
+ het mobiliseren van de nodige creativiteit
+ het in kaart brengen van individueel en teampotentieel
+ de ontwikkeling van een feedbackcultuur

 Individuele coaching richt zich op:

+ het vergroten van flexibiliteit en  jobmobiliteit
+ persoonlijke ontwikkeling
+ het opnemen van (zelf)leiderschap

TAPIO

TAPIO heeft, als deel van een crisisinterventieteam, uitgebreide ervaring in het omgaan met ingrijpende gebeurtenissen op de werkvloer en in organisaties.


Opmerkingen, vragen of wil je een afspraak?