TEAMS & ORGANISATIES

VOLUIT VOOR TALENT

Tapio helpt je organisatie of team bij de opstart van een oprechte, resoluut-talentgerichte aanpak. De focus ligt hierbij op het het in kaart brengen, het ontwikkelen en de mobilisatie van (latent) aanwezig talent én op het laten samwerken of verbinden van dit talent. 

Tapio biedt teamcoachings met een focus op:

+ het in kaart brengen en de activatie van persoonlijk talent en teamtalent
+ het stimuleren van interactie tussen de teamleden met het oog op...
+ het creëeren van een stimulerende werkomgeving 
+ een cultuur van kennisdelen en co-creatie
+ het uitwisselen van effectieve feedback

 Individuele coachings richten zich op:

+ het in kaart brengen van talent en persoonlijke sterktes
+ het uitklaren waar mederwerkers, binnnen de organisatie, best tot hun recht komen
+ het opnemen van (zelf)leiderschap

Powershot360.com

Tapio ontwikkelde Powershot360, een online feedbackplatform dat teamleden instaat stelt effectieve feedback met elkaar uit te wisselen over elkaars talent en persoonlijke sterktes. Want talent ontstaat en ontwikkelt zich in de interactie en samenwerking met de mensen rondom ons. 

 

Opmerkingen, vragen of wil je een afspraak?